เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้กำหนดสถานที่การจัดการแข่งขัน จำนวน 4 แห่ง ในโอกาสนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้เยี่ยมชมการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต่อจากนั้นได้ให้กำลังใจ และสังเกตการเรียนการสอนครูผู้สอนนักเรียนเด็กพิเศษเรียนรวม ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จ.เชียงราย