สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการ บริหารอัตรากำลังลูกจ้าง ชั่วคราวครั้งที่ 2/2561 โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธาน ในการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง 2.พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 3.พิจารณาจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนงบแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ในการขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูผู้สอนเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน