สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 6  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุ่มงานฯ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน พร้อมด้วย นายพิเชฏษ์ จับจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน.ส.อริศรา  ตระกูลวารีสุข จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฯ  เข้าตรวจติดตามระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนเชิงประจักษ์  เพื่อกำกับ ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้ข้อมูลระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนในเบื้องต้นตามกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการติดตาม ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561