สพป.นราธิวาส เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประจำพักนอน)

6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ รอง ผอ.สพป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 1 และนางสาวรอบียะห์ มะอับดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประจำพักนอน) เพื่อตรวจความพร้อมของโรงเรียนในการรองรับนักเรียนเข้าเรียนและพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ โรงเรียนบ้านยี่งอ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภ

าพที่ 153