สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.29 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เชต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน สพฐ.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี