สพม.39 ร่วมประชุม VDO Conference “เสมา 1 ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย”

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 11 โรงเรียน ร่วมประชุม VDO Conference “เสมา 1 ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ