สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเป็นการส่งเสริมแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3