รอง เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรม โลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ครั้งที่ 16

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2”  ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายพรชัย โพคันโย   ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานจัดงาน นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ กล่าวต้อนรับนามตัวแทนทั้ง 6 อำเภอ ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ดำเนินการจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 และได้จัดการแข่งขันประเภทการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 3- 4 ตุลาคม 2562 โดยมีรายการแข่งขัน จำนวน 210 รายการ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  212 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน  โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ใน พื้นที่บริการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ