พิธีเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานเปิดโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์  ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยศูนย์โอลิมปิก สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับมอบหมายจากมูลนิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรม สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โดยหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 6 – 20 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1 จากเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 35 คน ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก