สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับขมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562

วันที่9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟในการแจ้งข้อราชการกลุ่มงานในการดำเนินงานต่างๆ ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3