สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์”

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพทางกีฬา “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์” ประจำปี 2562 โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ และมีนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัยและเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมปลูกผังให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้มีการประกวดขบวนพาเหรดประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมเพียง และการประกวดกองเชียร์ ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้วระหว่างวันที่ 5-10 ตุลาคม 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ กีฬาเปตอง ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนในอำเภอทั้ง 6 อำเภอ  ในการนี้ ได้มีการแข่งขันฟุตบอลทีม VIP คู่เปิดสนาม ระหว่างทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะผู้บริหารโรงเรียน กับ ทีมผู้บริหาร อบจ.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ทีมกีฬานักเรียนเปตองชาย-หญิง ที่ได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม โดยมีนายสมบัติ โกสินทร์ สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ ,นายเรืองเดช  ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬา โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นจำนวนมาก