พิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์” ประจำปี 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด “สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เกมส์” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติและมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศที่ 1 และรองชนะเลิศที่ 2 ,3 ในการนี้ ท่านประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความชื่นชมยินดีแก่ทีมนักกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา,กรรมการตัดสินกีฬา คณะครู นักเรียน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ทีมนักกีฬาที่มิได้รับรางวัล ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาทักษะและฝึกฝนกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในปีต่อไป