สพม.39 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุนิสา ศิวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนจิตอาสา ทำบุญ    ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก