สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2561โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมในรายการ โดยสรุปการบริหารการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ สู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกิจกรรมเด่น  1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน https://bit.ly/2PfuDnB  2.เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู https://bit.ly/2PedjQ2  3.แจ้งข้อราชการจาก สพฐ.- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว https://bit.ly/2yZnNZ8 – สพฐ. นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ. เกมส์” https://bit.ly/2JMyUsH  จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3