สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5(วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม)

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 57 รูป เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม) โดยมี นายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี จากนั้น เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนในอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร/ตำรวจ องค์กรเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ