สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายยุทธนา ศรีนวลดี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี ประธานฯ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร/ตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ เป็นเวลา 57 วินาที  ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ