สพฐ.ตรวจติดตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจาก สพฐ.ออกติดตามตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามระบบรายงานข้อมูลนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อกำกับ ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง นำโดย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิเชฏษ์ จับจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.,นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และน.ส.อริศรา  ตระกูลวารีสุข จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฯ  ฯ พร้อมด้วย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ,น.ส.ณัฎฐนิช บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ โดยมีนายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  จากนั้นคณะกรรมการได้เข้าตรวจติดตามฯ ที่โรงเรียนบ้านท่าโป่ง อ.หนองบัวระเหว โดยมี นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโป่ง และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน  ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ในการตรวจสอบนักเรียนและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของโรงเรียน