สพป.นครราชสีมา เขต 4 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาองค์กร”

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นำรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาองค์กร”  บริเวณโดยรอบ และบริเวณภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให้สะอาด  เรียบร้อย น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน และผู้มาขอรับบริการเกิดความประทับใจ  โดยเก็บกวาดใบไม้  เก็บขยะ  และล้างพื้นถนน  โดยพร้อมเพรียงกัน