สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564  เวลา 08.15 น.  นายดำเนิน  เพียรค้า  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 , ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  และปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งพบปะ ชี้แจงข้อมูล ข่าวสาร ข้อราชการ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4