สพป.นครราชสีมา เขต 4 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารมิ่งปัญญา” ณ โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย , นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  , นายอุทัย  ผาสุขนิตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 , พลตรีสวราชย์  แสงผล  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 , ข้าราชการ , นักเรียน และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ