สพป.ลำพูน เขต 1 Partnership School Project

8 พ.ย. 2561 : ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับ นพ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะกรรมการ Partnership School Project ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน หนึ่งใน โรงเรียนภายใต้การดูแลและสนับสนุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์และ ทรู คอร์ปอเรชั่น

บรรยากาศการเยี่ยมชมในวันนี้ ได้สร้างความประทับใจให้ทั้งท่านรัฐมนตรี ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ที่ได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในทุกระดับชั้น พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน ในการแปรรูปผลิตผ้าฝ้ายทอมือ นำไปต่อยอดทักษะความรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทำ QR Code และ Web Page เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนและชุมชนได้อย่างครบวงจร