สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมบันทึกข้อตกลง“ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผอ.รร. อนุบาลวังดิน นางสาววันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์ ผอ.รร.บ้านดง นายสง่า แก้วสร้อย ผอ.รร.บ้านก้อจัดสรร และนายจิรพงษ์ สนิทผอ.รร.บ้านนาเลี่ยง และคณะครูทั้ง 4 โรงเรียน รวม 13 คน เข้าร่วมประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” เพื่อ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ.กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ตามโครงการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ