ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโทฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาปริญญาโท ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562จำนวน 10 ราย ได้แก่

  1. นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  2. นางสาวสุวรรณา ตั้งใจ     มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. นางสาวเกวลี ยิ้มประเสริฐ  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  4. นายจตุรนต์ อุดคำมี    มหาวิทยาลัยนเรศวร
  5. นายณัฐพล เกิดแป้น    มหาวิทยาลัยนเรศวร
  6. นางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  7. นางสาวพรประภา ศิลารักษ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  8. นายกู้เกียรติ แดงสีดา   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  9. นายจิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์   มหาวิทยาลัยธนบุรี
  10. นายธัชวรรธ์ เจริญภิรมย์บวร มหาวิทยาลัยธนบุรี

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3103243876412497

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต ภาพ/ข่าว