สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุม “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1/2561

นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานการประชุม ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1

ทั้งนี้การประชุม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการคัดเลือกตัวนักกีฬานักเรียน  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ในระดับ ตามนโยบายด้านการจัดการแข่งขันกีฬา (สพฐ. เกมส์) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ. จัดโครงการ “สพฐ. เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้     สำหรับการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” จะจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สำหรับกีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง วิ่ง 31 ขา และฟุตซอล) ในรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อายุไม่เกิน 18 ปี