ประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม, โรงเรียนบ้านม่วง, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้, ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2, หอประชุมอำเภอน้ำปาด, ห้องประชุม สภ.น้ำปาด และห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code  โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร ผ่าน QR Code ซึ่งทำให้ประหยัดการใช้กระดาษภายในหน่วยงาน  ลดต้นทุน และเพิ่มความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน