ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะทำงานในการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย ผอ.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ผอ.มานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ ผอ.กิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมภูชิตหมอกรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์