ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School) ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในโอกาสนำ คณะผู้บริหารบริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (นายบรรลุ ศิริเพชร ผู้จัดการบริษัทและคณะ) ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งสนับสนุนโดยโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว โดยมีนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายรชต วภักดิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ