ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ.

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับดร.อำนาจ วิชัยนุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางราชการร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย