สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารบริษัท สยามควดลิตี้ สตาร์ช จำกัด ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ 3 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯและผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชย.3 และโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ โดยมีนายไกรสร ชาติชนะ ผอ.โรงเรียนคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ร่วมปรึกษาหารือร่วมกับทีมผู้บริหารบริษัท สยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด นำทีมโดย คุณวันดี อัตรวงษ์วิจิตรและคณะในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับเอกชนและชุมชน ในการบริหารสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้ นาไกรสร  ชาติชนะ ผอ.โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลปได้นำเสนอข้อมูลของโรงเรียน แก่คณะผู้บริหารบริษัท สยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ไว้เป็นเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ