สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความชื่นชมยินดีและมอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลชาย-หญิง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  แสดงความชื่นชมยินดีและมอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำโดย นายอำนาจ ไพรเขียวยว ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นายอุดม พันธ์ภักดั ครูผู้ฝึกสอน  ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ระดับศูนย์ควบคุมการบิน ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ย.62 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการนี้ ท่านผอ.เขตฯ ได้กล่าวให้โอวาท แสดงความชื่นชม ให้กำลังใจ ขอให้ลูกๆนักเรียน มีความมานะ อดทน มุ่งมั่น ร่วมแรงรวมใจในการแข่งขันขอให้ประสบผลสำเร็จ นำชื่อเสียงกลับมาให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครูผู้ฝึกสอนทุกท่านที่ได้สนับสนุนและดูแลลูกๆนักเรียนด้วยดีตลอดมา