สพม.19 พัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19

…………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3116439025049489&__xts__%5B0%5D=68.ARCf7lVlK6F6TKzsJMQoZeU_psysRXV0DeRESZrPZ4VH1sCcekjQgiZLcygfGFB1fwDHI01mH65zdvBomWDrWhq1xjjWeNHYhXcYuSqqhcZwxbYIwikBD9GBzXM2hkAHbcfAWrB94v6UEVfIST_q_iQsvxgXnl4dL8fGB3wstCei4_M112FscvTpTrwB7FTg8ODM6bkcRFRYctuOF6TJXA5HKTGaIv84wx3SXmgs1_5NVtdrICwKj–1CGkncSFltCwAOje4QT2RrLN_Ovmx-8SwpzE1diaN_utzAs3qYX9yXhNgSpyUxwr1uoYUQxs9MwSKxPPaPfuSP4iy0S3lvlXiZVH-dRsSRW64_edvHetRz14cFcTMrB2kI53XWsfdVHBrwdwK_VaYyBpOB5Al3mDSbGLyqxBTwJUNH7wpNa1h0BHbegfRUuiPnlVN2o_wA4L7tpnrYdN_r7BcKag3&__tn__=-UC-R