สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/62

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้ง 43/62 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ แจ้งข้อราชการของกลุ่มงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3