ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายการจัดการศึกษา กับผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก “เราจะร่วมเดินทางไปด้วยกัน MOE ONE TEAM” โดยมีนายพิพัฒน์   เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบนโยบายครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมรวมกว่า 540 คน เพื่อรับแนวนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป