สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคกก.ดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงานฯ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒