สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 35 อัตรา ครั้งที่ 2/2561

วันที่  8 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยฯ ซึ่งมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 35 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 6 คน,คณิตศาสตร์ จำนวน 8 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน นาฎศิลป์จำนวน 1 คน ดนตรีศึกษา จำนวน 1 คน ดนตรีสากล จำนวน 1 คน วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน ศิลปศึกษา จำนวน 1 คน ประถมศึกษา จำนวน 1 คน และปฐมวัย 9 คน ในโอกาสนี้  น.ส.สมหวัง  จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ  พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้บรรจุแต่งตั้ง