สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบรถจักรยานตามโครงการ 2 ล้อให้น้อง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานตามโครงการ 2 ล้อให้น้อง เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว และมีนักเรียนในอำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น และอำเภอแก้งคร้อ จำนวน 62 คน เข้ารับมอบจักรยาน จำนวน 62 คัน ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางสุธาศินี รักษากุศล นักวิชาการศึกษานางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์ นักวิชาการศึกษา และ    นายสานิต ต่ออำนาจ พนักงานราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว