สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลูกๆนักเรียน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางวรรณภา  ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการและลูกๆ นักเรียน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ,โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา อ.บำเหน็จณรงค์ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ มาตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนอกจากจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกิจกรรม เข้าร่วมงานระดับชาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ได้แสดงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมต่อสาธารณชน นำทักษะประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขัน มาพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป