สพม.19 ร่วมงานแถลงข่าวศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ที่จ.ศรีสะเกษ

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา และนายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมงานแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 13 ธันวาคม 262 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ