สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2018 ระดับจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขัน “สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี 2561” ระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ /แม่ฮ่องสอน/ลำปาง/ลำพูน/เชียงราย/พะเยา/แพร่/น่าน/สุโขทัย/ตาก/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์/กำแพงเพชร/พิจิตร/นครสวรรค์/อุทัยธานี ที่จะแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย กีฬาที่ใช้แข่งขัน 7 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลชาย  วอลเลย์ชาย/หญิง เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง ฟุตซอล ชาย  บาสเก็ตบอลชาย/หญิง  วิ่ง31ขา  และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ประธานกลุ่มโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  การจัดการแข่งขันดังกล่าวนับเป็นการจัดมหกรรมรวมกีฬาครั้งแรกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด  ภาคใต้ 9 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ภาคกลาง 20 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติ