สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหารบริษัทสยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นายสุวิทย์ แก้วเพชรประธานเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร คณะผู้บริหารในเครือข่ายและโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์) โดยนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผอ.โรงเรียนคณะครูและกรรมการสถานศึกษาร่วมปรึกษาหารือร่วมกับทีมผู้บริหารบริษัท สยามควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด ซึ่งนำโดยคุณวันดี อัครวงศ์วิจิตร ในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับเอกชนและชุมชน ในการบริหารสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์)อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ จากนั้นเวลา 13.30 น.ได้เข้าร่วมปรึกษาในการจัดหาโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) ที่โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร โดยมีนางชัชจิรา พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในการจัดหาโรงเรียน(Partnership School Project) ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ