สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ศูนย์สอบ เชียงใหม่ เขต 1 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 1,856 คน โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) เข้าร่วมโครงการฯ และทำการส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนในโครงการ เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต่อยอดเข้าสู่เส้นทางของนักประดิษฐ์ คิดค้น นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของประเทศต่อไป