ผอ.สพม.10 พบปะหารือโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐   ร่วมพบปะหารือกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง ต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ที่โรงเรียนบ้านด่านโง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒