ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศฯ  นำโดยนายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่และคณะ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายมุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน: 5 เป้าหมาย 15 จุดเน้น ของโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฏร์รังสรรค์) โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดฯ รายงานข้อมูล ด้านการจัดการเรียนการ ด้านอาคารสถานที่ความปลอดภัย และบริบททั่วไป ณ โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฏร์รังสรรค์) จากนั้นเข้านิเทศฯ ที่โรงเรียนบ้านร่วมมิตร  และโรงเรียนบ้านท่าแตง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีนางสาวสมพร ถาวรกาย ผอ.โรงเรียนบ้านร่วมมิตร, นายณัฐชัย เรียกจำรัส ผอ.โรงเรียนบ้านท่าแตง และคณะครู ได้รายงานข้อมูลของโรงเรียนให้คณะกรรมการนิเทศฯ ทราบข้อมูลในเบื้องต้น คณะกรรมการนิเทศฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมที่ห้องเรียน อาคารสถานที่ และบริบททั่วไปของโรงเรียน