ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง,โรงเรียนบ้านนา อ.จัตุรัส  โดยมีนายบุญจันทร์ สุวรรณแสน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง และรักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านนา และคณะครูรายงานข้อมูล ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ความปลอดภัย และบริบททั่วไปของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการนิเทศฯ  นำโดยนายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะเข้าร่วมนิเทศฯ โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ตรวจเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การพิจารณาผลการนิเทศ ทั้ง 8 ด้าน ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะเพื่อให้โรงเรียนนำไปขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายมุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน: 5 เป้าหมาย 15 จุดเน้น ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3