ผอ.สพม.33 (สุรินทร์) ชื่นชมความสำเร็จของครู และนักเรียน โรงเรียนสิรินธร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนสิรินธร ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค เข้าพบ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานภาพความสำเร็จ ของนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา

นายภัทรพล หมวกเหล็ก กล่าวว่า นักเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสิรินธร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
รายการที่ 1 เด็กชายนวพล ธรรมกฤษดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools ASMOPSS 2019 ณ เมืองทังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562  ครูที่ปรึกษาโดย นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม และนางสาวยิ่งลักษณ์  เติมกล้า
รายการที่ 2 รางวัลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษา จากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ครูที่ปรึกษาโดย นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตรพิทักษ์ นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย  และนางสาวนันทพัทธ์  รัตนาวิวัฒน์

รายการที่ 3 นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ระดับประเทศ ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้ชื่องาน “En souvenir de SAR Ia Princesse Galyani Vadhana et de sa vision pour I’enseignement du francais : “Horizon 4.0 pour le francais en Thailande” นางสาวจินดามณี ชีกัล ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส และนายอภิวัฒน์ อินทรีย์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 คุณครูที่ปรึกษา นายธนากร  กายสง่า และ นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า

ในโอกาสนี้ นายสำเริง บุญโต ได้กล่าวชื่นชม และแสดงความยินดี พร้อมให้กำลังใจครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้ประประเทศไทย โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในครั้งนี้.

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=532050390980966