ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ณ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.09 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โดยมีนายสมรินทร์ อุทสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ภัททิยา ศรีมันตะ : ภาพ

                       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2