สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1