สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดี ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 1,131 คน ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 200 คนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 180 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดี  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี