สพป.ชบ.๓ : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี การจัดกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองหนองปรือ     https://www.facebook.com/chon333/