สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธี“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ร่วมประกอบพิธี รวมจำนวน 2,100 คน ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน